Nieuwe website Arega Consultancy

Gepubliceerd op 26 maart 2020 om 18:11

“Wat we zien is dat ook de financiële wereld verandert door allerlei factoren. Denk aan wijzigende wet- en regelgeving en invloed op organisaties vanuit de politiek, publieke opinie en stakeholders. Dit leidt in veel gevallen tot dalende marges en tekorten en de noodzaak tot bijsturing. Terwijl de dagelijkse activiteiten moeten doorgaan, is een nieuwe oriëntatie nodig op het functioneren van de gehele organisatie en de bijdrage die finance daaraan kan leveren. De vraagstukken zijn breder dan alleen financieel/economisch. En binnen de organisatie ontbreken vaak de tijd, kennis, ervaring en vaardigheden om die op te lossen. Hierdoor neemt de druk op organisaties toe en is er behoefte aan ondersteuning.”

 

Een nieuwe tijd
“Dat vraagt om een andere invulling van functies en rollen. De tijd van de klassieke professional die zich alleen bezighoudt met een betrouwbare financiële administratie met jaarrekening is voorbij. Organisaties hebben behoefte aan expertise en inzicht in het vraagstuk van sturing en verantwoording, zeker gelet op de uitdagingen waar ze voor staan. Finance professionals worden hierin steeds meer betrokken.  Ze worden ingezet om mede de nieuwe koers te bepalen, te onderzoeken hoe goed de organisatie presteert, alternatieve scenario’s te ontwikkelen, veranderprocessen te initiëren of transitietrajecten te begeleiden. Arega Consultancy kan u hierbij helpen.”

 

Over de grenzen van de eigen discipline
“De rollen verschuiven naar regievoering en planning. Het doel: met een analytische blik en vanuit een verbindende rol organisatievraagstukken oplossen. De professional als partner in business, mensen met ‘harde’ vakkennis én ‘soft’ skills. Zij leveren vanuit gedegen vakkennis en vaardigheden een bijdrage in strategievorming, tactische vraagstukken en een passende bedrijfsvoering. We moeten collectief over de grenzen van de eigen discipline heen kijken. Alleen dán kunnen we de druk op de organisatie als geheel verlagen en tot betere prestaties komen.”


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.