Gerealiseerde opdrachten

Hier ziet u voorbeelden van opdrachten die door Arega Consultancy in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

 

Organisatie voor Buurtzorg in de Achterhoek , interim manager bedrijfsvoering en control (2019)

Een uitvoeringsorganisatie dat voor een gemeente een groot deel van de taken in het Sociaal Domein uitvoert stond onder druk door tekorten op gemeentelijk budget. In samenwerking met de interim directeur als kwartiermakers verantwoordelijk voor de organisatie en de planvorming gericht op doorontwikkeling en bedrijfsvoering.

 

Bedrijf voor arbeidsontwikkeling -en reïntegratie te Arnhem, kwartiermaker in bestuurlijke CFO rol (2017-2019)

De opdracht was een nieuw arbeidsontwikkelbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden Gelderland organiseren. In een leidende rol als kwartiermaker is in coöperatie met een kerngroep van collega kwartiermakers  een nieuwe organisatie namens de aandeelhouder opgezet en ingericht. Stakeholder management gericht op de gemeentelijke aandeelhouder, beleidsmakers, de OR en het aansturen van management in de organisatie waren in deze opdracht cruciaal. De financiering, financiën en bedrijfsvoering zijn ingeregeld en de organisatie is binnen het eerste jaar van bestaan financieel in control gebracht.

 

Gemeenschappelijke Regeling voor uitvoering Wsw en P-wet in Limburg, senior adviseur (2017)

De directie van de uitvoeringsorganisatie had behoefte aan ondersteuning en advisering bij het tot stand brengen van een bedrijfsplan, waarbij diverse ontwikkelingen gegeven nieuwe wet -en regelgeving zoals de invoering van de Participatiewet speelde.

 

Wsw uitvoeringsorganisatie, advies middels bedrijfsvergelijking (2017)

Korte opdracht voor een bedrijfsvergelijking van de betreffende n.v. met vergelijkbare uitvoeringsorganisaties in de sector. Het  management werd hierin middels interviews betrokken. Dit heeft geresulteerd in een rapportage van bevindingen ten behoeve van de Raad van Commissarissen en de gemeentelijke aandeelhouder.

 

Gemeenschappelijke Regeling in de Achterhoek, procesmanager liquidatie en transitie (2016-2017)

Op basis van besluit van vijf gemeenten betrokken in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) IS de liquidatie (stopzetting) van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voorbereid en zijn alle stakeholders hierin meegenomen. Dit resulteerde in het liquidatieplan incl. balans en begroting.

Op directieniveau (gezamenlijk) verantwoordelijk voor de hieruit volgende transitie en het opnieuw inrichten van ‘beschut werk’ voor drie gemeenten. Conform plan is de liquidatie afgerond.

 

Gemeenschappelijke Regelingen Wsw en P-wet in Limburg, adviseur fusieproces (2016)

Betrokken bij het onderzoek naar een mogelijke fusie van twee uitvoeringsorganisaties (groot circa 1300 fte en 800 fte) in het kader van de Participatiewet. Fungerend als sparringpartner voor de beide directies is een rapport opgeleverd en eindpresentatie aan gemeentelijke bestuurders verzorgt.

 

Gemeenschappelijke Regeling Wsw in Limburg, interim (CFO rol), lid directieteam a.i. (2014-2016)

Dit werkvoorzieningsschap in Zuid Limburg voert de Wsw-taakstelling uit voor elf gemeenten met destijds circa 4.300 medewerkers. De organisatie bevond zich in een uitdagende fase van transitie en doorstart. In een sturende spilfunctie binnen de directie leidend in een transitie-traject. Er is een transitieprogramma voor zowel primair proces als bedrijfsvoering voorbereid en deels ook uitgevoerd. Verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) afstemming met de elf gemeenten, rapporterend aan het GR Bestuur en leidinggevend aan circa 20 fte van Financiën en Control.

 

Uitvoeringsorganisatie in Gelderland, kwartiermaker (bestuurlijke CFO rol) a.i. (2012-2014)

Verantwoordelijk voor voorbereiding van een reorganisatie inclusief het inrichtingsplan en het hieruit volgende transitieproces. Leidend in het veranderprogramma, formele afwikkeling van de reorganisatie en feitelijke herinrichting van het primaire proces. In deze rol is de verbinding gelegd tussen directie, gemeenten en het kaderpersoneel om deze mee te krijgen in de beweging die gemaakt moest worden. Tevens betrokken bij de gemeentelijke discussie rondom de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, in het bijzonder de Participatiewet.

 

Uitvoeringsorganisatie Wsw te Gelderland, projectadviseur (2013-2014)

Verantwoordelijk voor het proces om enkele bedrijfsonderdelen (Groen, Post en Schoon) van dit Sociaal Werkvoorzieningsschap aan derden over te doen. Als projectadviseur zijn onderhandelingen gevoerd en directie en (gemeentelijke) stakeholders in het proces meegenomen en geïnformeerd. Als onderdeel van dit proces zijn activa – passiva transacties met bijbehorende contracten voorbereid en uitgevoerd.Voor de activiteiten in het groen lag er een nadrukkelijke relatie met de uitvoering voor- en bedrijfsvoering van gemeenten. Het groenbedrijf is ondergebracht bij de Dienst Afvalreiniging van de een centrumgemeente ondergebracht.

 

Werkvoorzieningschap te Zwolle, interim opdracht met bestuurlijke CFO rol (2011-2012)

De betreffende n.v. was het Sociaal Werkvoorzieningschap en re-integratiebedrijf voor de centrumgemeente en vier omliggende gemeenten. Er was destijds sprake van de voorgenomen wet (WWNV) en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen. Bij deze organisatie gestart als adviseur bij een reorganisatie om vervolgens in de rol van CFO i.s.m. de directeur de uitvoering van de reorganisatie te realiseren. Hierbij werd ook de bedrijfsvoering aangestuurd. Tevens zijn trajecten voor ‘vervreemding’ van bedrijfsactiviteiten en strategische samenwerkingsverbanden begeleid. De groenactiviteiten zijn elders ondergebracht en de organisatie is opnieuw ingericht.

 

Bent u geïnteresseerd in een nader kennismakingsgesprek en naar de mogelijkheden voor ondersteuning en dienstverlening dan kunt u op de button contact drukken om contact op te nemen.